Wuli & sandu welcome the presidential entourage on tour